Співпраця з експертами з Латвії в рамках проекту Твінінг

Співпраця з експертами з Латвії в рамках проекту Твінінг «Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту 

рослин і здоров’я рослин, покращення відповідних інспекційних та лабораторних служб»

 

З 13 по 17 серпня 2018 року в рамках проекту Твінінг «Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин і здоров’я рослин, покращення відповідних інспекційних та лабораторних служб» до Державної  установи «Жито

мирська обласна фітосанітарна лабораторія»  прибула  місія експертів з Латвії ( м.Рига)  у складі  :

– доктора хімічних наук (спеціалізаці

я в аналітичній хімії), директор лабораторії харчових та екологічних досліджень Інституту безпечності харчових продуктів, здоров’я тварин та довкілля «BIOR», – Вадим Барткевич;

– начальника відділу рідинної хроматографії Інституту безпечності харчових продуктів, здоров’я тварин та довкілля «BIOR», – Івета Пугаєва.

Місія працюватиме у відділі аналітики пестицидів та агрохімікатів  з метою проведення навчання про валідацію міжнародновизнаних стандартних методів аналізу залишків пестицидів та якості засобів захисту рослин, а також  щодо акредитаціі лабораторій за ISO 17025:2006.