• +380 412 26 70 56

Про нас

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ» (далі–Лабораторія) утворюється відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та належить до сфери її управління.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства Аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, та цим Положенням і повинна бути акредитована Національним агентством з акредитації України чи органом акредитації іноземної держави, або атестована в державній метрологічній системі.

Основними завданнями Лабораторії є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • визначення залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів, важких металів в сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи з карантину та захисту рослин;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

До компетенції Лабораторії належать:

 • проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або проведення ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;
 • участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання;
 • проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;
 • визначення якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, вмісту агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження тощо;
 • участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;
 • проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин та захисту рослин спільно з науковими установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин інших країн;
 • участь у реалізації науково-технічної,  технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції;
 • співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР).
В Лабораторії створено 5 виробничих відділів:
 1.  Відділ фітосанітарного аналізу;
 2. Відділ реєстрації зразків обєктів регулювання та оформлення документів
 3.  Відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів;
 4.  Відділ фітосанітарних процедур.
 5. Відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу.