Відділ фітосанітарного аналізу атестований на проведення 6 видів аналізів:

  • ентомологічний
  • мікологічний
  • бактеріологічний
  • вірусологічний
  • гельмінтологічний
  • гербологічний

Державний фітосанітарний інспектор відповідає за правильність відбору зразків, а спеціалісти відділу – за вчасно та якісно проведену експертизу .

Фітосанітарна експертиза проходить по двох напрямках: спочатку виявляють шкідливий організм, а потім його ідентифікують до виду.

Розбір зразків кукурудзи проводять ентомолог Винокуров О. О. та міколог Павлущенко Л.О
Розбір зразків кукурудзи проводять
ентомолог Винокуров О. О. та міколог Павлущенко Л.О

Фітосанітарна експертиза   –  перевірка  та  аналіз  об’єктів регулювання  в  лабораторних  умовах  на  предмет  наявності   або відсутності регульованих шкідливих організмів;

Об’єкти регулювання – будь-яка  рослина,  продукт  рослинного походження,   місце   зберігання,  упаковка,  засоби  перевезення, контейнери,  ґрунт  та  будь-які  інші організми,   об’єкти   або матеріали,  здатні  переносити  чи поширювати регульовані шкідливі організми,  які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту,  а також для цілей контролю за переміщенням територією України;

Ентомологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших шкідливих комах і кліщів ( з урахуванням кількості живих та мертвих особин )  в об’єктах регулювання з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Проведення ентомологічного аналізу по ідентифікації короїдів (ентомолог Винокуров О. О.)
Проведення ентомологічного аналізу по ідентифікації короїдів
(ентомолог Винокуров О. О.)
Оновлення ентомологічної колекції стовбурних шкідників лісу (вусачів) (ентомолог Винокуров О. О. )
Оновлення ентомологічної колекції стовбурних шкідників лісу (вусачів)
(ентомолог Винокуров О. О. )

Мікологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників грибкових захворювань в об’єктах регулювання  з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Мікологічний аналіз зразків рослин кукурудзи після витримування їх у вологій камері (міколог Павлущенко Л. О.)
Мікологічний аналіз зразків рослин кукурудзи після витримування їх у вологій камері
(міколог Павлущенко Л. О.)
Мікроскопічний метод мікологічного аналізу (міколог Павлущенко Л. О.)
Мікроскопічний метод мікологічного аналізу (міколог Павлущенко Л. О.)

Бактеріологічна експертиза –методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників бактеріальних захворювань в об’єктах регулювання  з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Підготовка зразків сої до проведення бактеріологічного аналізу методом ІФА (бактеріолог Романюк Д. В.)
Підготовка зразків сої до проведення бактеріологічного аналізу методом ІФА
(бактеріолог Романюк Д. В.)

Вірусологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників вірусних захворювань в об’єктах регулювання  з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Отримання кінцевого результату вірусологічного аналізу рослин кукурудзи методом ІФА (вірусолог Палій В.А. та бактеріолог Романюк Д. В.)
Отримання кінцевого результату вірусологічного аналізу рослин кукурудзи методом ІФА
(вірусолог Палій В.А. та бактеріолог Романюк Д. В.)

Фітогельмінтологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших видів фітопаразитичних нематод в об’єктах регулювання  з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Проведення гельмінтологічного аналізу саджанців малини (гельмінтолог Палій В. А.)
Проведення гельмінтологічного аналізу деревини лійковим методом Бермана (гельмінтолог Палій В. А.)

Гербологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах засміченості регульованими та іншими видами бур’янів в об’єктах регулювання  з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Гербологічний аналіз зерна проводить герболог Приймаченко Н. О.
Обстеження прилеглої території ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» спеціалістами відділу по виявленню та знищенню карантинного організму амброзії полинолистої (Герболог Приймаченко Н. О. та вірусолог Палій В. А. )

В разі необхідності спеціалісти відділу виїжджають на контрольне обстеження об’єктів регулювання сумісно з державними фітосанітраними інспекторами з подальшим відбором зразків. Щорічно обстежуються склади зберігання с/г продукції, багаторічні насадження та лісопродукція, посіви, підприємства закритого ґрунту, розсадники, ґрунт.

Обстеження насаджень картоплі з відбором зразків в ПП «Імпак» Андрушівського р-ну (бактеріолог Романюк Д. В. та завідувач відділу фітосанітарних процедур Вакулич О.В.)
Відбір зразків картоплі зі складу ПП «Імпак» Андрушівського р-ну (заступник директора лабораторії Полінкевич В. А., завідувач відділу фітосанітарних процедур Вакулич О. В., бактеріолог Романюк Д. В.)
Оформлення висновків та протоколів фітосанітарної експертизи ( спеціалісти відділу Сафонюк О. А. та Козак К. В. )