ВІДДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ І ТОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Основними завданнями відділу є:

визначення посівних якостей  насіння та садивного матеріалу за такими показниками:

 • аналізування чистоти та відходу насіння;
 • аналізування домішки насіння інших рослин;
 • аналізування схожості та енергії проростання насіння;
 • аналізування життєздатності насіння;
 • аналізування вологості насіння;
 • аналізування маси 1000 насінин;
 • аналізування зараженості насіння хворобами;
 • аналізування заселеності насіння шкідниками;

 До компетенції відділу належать:

Забезпечення своєчасного і достовірного визначення посівних якостей  насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

 • вивчення і впровадження міжнародних методик аналізування насіння;
 • участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;
 • участь у проведенні науково-дослідних робіт з насінництва та  розсаднництва спільно з науково-дослідними установами країни,  у наукових дослідженнях з насінництва та розсадництва   інших країн;
 • участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва в межах компетенції;
 • участь у співпраці з міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ICTA), Організацією економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР);
 • участь у проведенні семінарів, тренінгів, конференцій в межах компетенції;
 • виконання інших функцій, визначених законодавством України.

Вартість зазначеного комплексу лабораторних досліджень відповідно до «Розміри плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин» (Наказ Міністерства аграрної політики України 13.02.2013 № 96)

Для проведення вищезазначених послуг необхідно подати:

– заявку встановленого зразка;

– зразок (пробу) насіння;

– документ, що підтверджує оплату наданих послуг

  За результатами лабораторних досліджень, замовнику видається протокол випробувань

 завідувач відділу  –  Півульська Світлана Петрівна

Звіт про роботу відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу за І квартал 2024 року.