• +380 412 26 70 56

Відділ фітосанітарних процедур

Відділ фітосанітарних процедур є структурним підрозділом Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія».

Завідувач відділу: Кравченко Ольга Валентинівна

Штат відділу нараховує трьох фахівців, що мають вищу освіту,   проходять навчання, стажування, та курси підвищення кваліфікації.

 

Основними завданнями та метою діяльності відділу фітосанітарних процедур є:

  • участь у проведенні спільних з державними фітосанітарними інспекторами обстежень на виявлення регульованих шкідливих організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення на території Житомирської області;
  • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів;
  • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження, місць обігу об'єктів регулювання, земель сільськогосподарського призначення та земель лісового фонду;
  • участь у виконанні державних програм у сфері карантину та захисту рослин;
  • надавати консультації з питань карантину та захисту рослин, пропаганда знань у цих сферах.
  • висвітлення інформаційних повідомлень та статей на офіційних сайтах Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія».