• +380 412 26 70 56

Відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів

Відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів є структурним підрозділом ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», створений 29.12.2012 року на базі Житомирської міжобласної виробничої контрольно-токсикологічної лабораторії, яка функціонувала з 1974 року.

Основні напрямки роботи відділу полягають у визначенні:

- вмісту діючої речовини та домішок у пестицидах, методом тонкошарової хроматографії та газово-рідинної хроматографії. Межі визначення діючих речовин відповідають сучасним вимогам;

- хімічного складу застарілих, непридатних, невідомих та заборонених отрутохімікатів, які підлягають знищенню або застосуванню після встановлення відсотку діючої речовини;

- залишкової кількості пестицидів в продуктах рослинництва, в ґрунті та воді;

- контролю якості робочих розчинів, пестицидів, що застосовуються для хімічного обробітку сільськогосподарських  культур;

- якості протруєного насіння;

- вмісту нітратів та нітритів у сільськогосподарській продукції,  воді та грунті.

У зв’язку  із розширенням сфери акредитації відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів планує проводити наступні аналітичні дослідження:

Визначення у ґрунті:

 • К, Na;
 • азоту;
 • фосфору;
 • важких металів (Cd, Ni, Sb, Co, Cu, Cr);
 • токсичних елементів (Hg);
 • кислотність ґрунту.

Визначення у воді:

 • важких металів (Ag, Zn, Ni, Sb,  Cu);
 • ПАР;
 • рН-середовище.

Визначення у ріпаку:

 • ерукової кислоти;
 • вологість;
 • кислотність олії.

Визначення у сільськогосподарській продукції:

 • важких металів (Cd, Cu);
 • токсичних елементів (Hg, As)

 

Відділ атестовано на проведення описаних вище робіт в Українському державному центрі стандартизації та сертифікації «УКРАГРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ» та видано свідоцтво про атестацію № А16-003  від  12.05.2016 року.