ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
                                                                                     від 24.03.2023 р. № 24од

Декларація енергетичної політики

ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія»

 

Ця Декларація енергетичної політики Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» розроблена відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 N 1460 (далі — Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності та визначає основні наміри, напрями діяльності, зобов’язання Житомирської обласної фітосанітарної лабораторії  щодо його енергетичної результативності.

3 метою досягнення індикативних цілей енергоефективності Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія  зобов’язуються:

– забезпечувати  функціонування, розвиток  та  вдосконалення  системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог Порядку;

– керуватися у своїй діяльності нормами ДСТУ ISO 5001:2020 (ISO 5001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»;

– здійснювати планування відповідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей системи енергетичного менеджменту;

– враховувати критерії енергоефективності під час проведення публічних закупівель товарів (обладнання), послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також інших видів робіт;

– вживати заходи щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель Житомирської обласної фітосанітарної лабораторії з урахуванням отриманої за результатами ïx сертифікації інформації шляхом впровадження економічно обґрунтованих енергоефективних заходів;

– проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів, вживати заходів до ïx економного та раціонального використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат, зменшення витрат на оплату комунальних послуг, викидів CO2;

– підвищувати   рівень  інформованості  працівників   із  питань енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів, завдань, планів дій та цілей, що стосуються енергетичної ефективності Житомирської обласної фітосанітарної лабораторії;

– забезпечувати підвищення професійної, компетентності фахівців Житомирської обласної фітосанітарної лабораторії у сфері енергозбереження та енергетичного менеджменту;

– на офіційному веб-сайті Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», оприлюднювати рейтинги енергоефективності.

З метою розширення переліку енергоефективних заходів зобов’язуємось проводити навчання персоналу та залучати фахівців з енергозбереження до участі в процесі забезпечення підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.

Закликаємо усі зацікавлені сторони у впровадженні енергоефективних заходів до співпраці та обміну досвідом щодо найкращих реалізованих практик.

Ця Декларація затверджується на період з 2023 до 2030 року та підлягає достроковому перегляду з метою відповідності законодавству та вимогам Національного плану дій з енергоефективності.

Інформація про затвердження та перегляд Декларації доводиться до відома всіх працівників Державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія».

 

В.о. директора                                                  Володимир ПОЛІНКЕВИЧ