Стажування спеціалістів

З 23.10.2019р. по 25.10.2019р. на базі ДУ « Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія» було проведено стажування завідувача відділу посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» Півульської С.П.

За час стажування було ознайомлено з організацією роботи відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Державної установи «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія» з функціонуванням системи якості лабораторії.

За час стажування було розглянуто та вивчено такі питання особливості визначення посівних якостей насіння згідно ДСТУ 4138-2002 для деяких культур (багаторічних злакових трав, насіння гречки; оцінювання невизначеності вимірювань ПСУ 7.6.01;

процедура моніторингу достовірності результатів, яка застосовується у відділах визначення посівних якостей насіння; проведені практичні заняття по основним показникам, які визначають посівну якість насіння (гречка та багаторічні трави). Крім того, ознайомилась з роботою відділу, розглянуті питання по системі якості щодо виконання вимог ISO/IEC 17025-2017.