Золотиста картопляна нематода – особливо небезпечний карантинний організм картоплі

Картоплярство є однією з провідних галузей сільськогосподарського виробництва України, де в розрахунку на душу населення виробляється 350-450 кг продукції .Основне виробництво зосереджено в домогосподарствах населення (близько 98 %) .Висока споживча та технологічна цінність картоплі зумовлює високий попит на неї. Вона є цінним продуктом для харчування людей, сировиною для переробної промисловості, а також використовується для годівлі […]