Поширення золотистої картопляної нематоди у Житомирській області

До найбільш небезпечних фітопаразитичних нематод картоплі в Україні відносять золотисту картопляну цистоутворюючу нематоду – Globodera rostochiensis, яка є карантинним об’єктом, обмежено поширеним на території України. Її паразитування зумовлює значне погіршення насінних і товарних якостей картоплі, зменшує вміст крохмалю в бульбах і загальне зниження врожаю. Золотиста нематода паразитує на коренях картоплі і томатів, часом уражує інші рослини з родини пасльонових. Під час періоду вегетації картоплі шкодочинність даної нематоди проявляються в тому, що пригнічується ріст та розвиток рослин, коріння стає мичкуватим, а бульби – дрібними або взагалі відсутніми. Потрапивши таким чином на земельну ділянку, шкідник дуже швидко розмножується та за кілька років робить її непридатною для вирощування картоплі. Картопляна нематода особливо значної шкоди завдає на присадибних ділянках і на полях із скороченою спеціалізованою сівозміною, де картопля вирощується беззмінно або повертається на попереднє місце на другий-третій рік. Втрати врожаю можуть складати 30-80%.

 

Застосування агротехнічних заходів ускладнюється тим, що більшість заражених територій знаходиться у приватних індивідуальних господарствах (де картопля вирощується в монокультурі), а саме з них надходить велика доля продовольчої картоплі. Циста нематоди зазвичай поширюється з насіннєвим матеріалом, знаряддям обробітку грунту, поливними і дощовими водами та навіть із взуттям людини. Важливо не допускати використання ураженої продовольчої картоплі на насіннєві цілі. У протинематодостійких сівозмінах вирощуються бобові, зернові, технічні культури, багаторічні трави та інші. Різні методи захисту від картопляної нематоди направлені на знищення в ґрунті інвазійних личинок і яєць, що знаходяться в цистах. Контроль цього виду нематод в усьому світі здійснюється застосуванням профілактичних, фітосанітарних і карантинних заходів, введенням сівозмін, резистентних сортів картоплі. Тому все більшої популярності набуває використання вітчизняних нематодостійких сортів картоплі, які також мають комплексну стійкість до грибних, бактеріальних та вірусних хвороб. До ранніх стійких сортів картоплі відносяться Повінь, Дніпрянка і Поран. Це двох врожайні культури на півдні Україні.

Протягом 2020 року до ДУ «Житомирська фітолабораторія» для фітогельмінтологічної експертизи надійшло та проаналізовано 186 середніх зразків ґрунту, відібраних під час проведення фітосанітарного моніторингу (паспортизація) наявних карантинних вогнищ золотистої картопляної нематоди.

Найбільше виявлень припало на Коростенський район (12 випадків з 17 зразків), Романівський район (13 випадків з 36 зразків)

Тому моніторинг цього карантинного виду нематод на території Житомирської області та система захисних заходів проти глободерозу є постійно актуальним.

                                                                              Вакулич О.В.,

                                                                              головний фахівець

                                                                              відділу фітосанітарних процедур

                                                                              ДУ «Житомирська фітолабораторія»