ДО УВАГИ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ!!!

ДО УВАГИ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ!!!
Якість насіння є одним із основних чинників, що забезпечують одержання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур. Водночас через насіннєвий матеріал можуть поширюватися збудники хвороб, які призводять, як до погіршення цінності самого насіння, так і надалі до зниження продуктивності рослин. Слід зауважити, що в природних умовах домінує прихована форма ураження генеративних органів рослин, що з часом утруднює оцінку посівних якостей насіннєвого матеріалу.
Тому великого значення набуває попередня діагностика насіння із застосуванням фітопатологічних
методів. Ураження насіннєвого матеріалу мікрофлорою відбувається у різний час: у період вегетації, при зборі врожаю, особливо в умовах підвищеної вологи, під час обмолоту, в період зберігання насіння з підвищеною вологістю.
Мікрофлора, що є на насінні, може бути сапрофітною (пеніцили, мукор, альтернарія, аспергіли та ін.) і патогенною (сажка, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, септоріоз тощо)
Фітоекспертиза насіння є одним із елементів насіннєвого контролю, що дозволяє оцінити ступінь
ураження хворобами. З огляду на результати фітопатологічного аналізу спеціалісти господарств
можуть обрати методи із захисту рослин у допосівний (протруєння) та післяпосівний періоди,
що допоможе забезпечити їх застосування на відповідному рівні й мінімізувати ризик, пов’язаний із
неефективним використанням ЗЗР, та певні витрати.

Лабораторні дослідження на зараженість насіння хворобами (біологічним методом) проводить ДУ
«Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія».
За результатами аналізування видається протокол випробування.
За довідками звертатись за тел. 0964550350 відділ реєстрації зразків.